Maďarsko podporuje rodiny s tromi deťmi takmer 33 000 eurami.

Maďarsko predstavilo nové opatrenia v podpore mladých rodín a pôrodnosti. Podľa zverejnených infromácií mladé rodiny dostanú od štátu pôžičku vo výške takmer 33 000 eur s tým, že peniaze nebudú musieť štátu vrátiť v prípade, že manželia splodia tri deti.

V stanovisku maďarskej vlády, iba v mesiaci júl požiadali o pôžičku “tisícky rodín.” Pôžičku musia mladomanželia platiť mesačne, ale ak sa v priebehu prvých piatich rokov stanú rodičmi, platenie úrokov pôžičky sa prerušuje a samotné splátky pôžičky je možné prerušiť až na tri roky.

Na získanie pôžičky je potrebné, aby boli splnené určité kritéria. Medzi ne patrí napríklad, že manželstvo musí byť uzavreté medzi osobami v 18 až 40 veku života, musí ísť o prvé manželstvo a aspoň jeden z manželov musí byť aspoň takmer pol roka daňovým platcom v Maďarsku. V prípade, že manželia počas prvých piatich rokov nesplodia žiadne dieťa, budú nútení úver splatiť v priebehu štyroch mesiacov po uplynutí tejto lehoty. Jedinou výnimkou je predloženie zdravotného potvrdenia, že prekážka je na strane zdravotných dôvodoch.

Podľa maďarskej ministerky rodiny v prípade, že manželský pár žiadá o úver v čase, kedy je žena v  neskoršom ako treťom mesiaci tehotenstva, automaticky sa na rodinu vzťahuje odklad splátok úveru o tri roky.

Oproti roku 2010 plánuje maďarská vláda na budúci rok poskytnúť až 2,5 násobne viac finančných prostriedkov na podporu prorodinnej politiky.

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*