Warren Buffett a Bill Gates prezradili, ktorú knihu o podnikaní považujú za najlepšiu na svete

Warren Buffett a Bill Gates

Za každým podnikateľským úspechom sa skrývajú rozhodnutia. Ľudia radi zisťujú, aké zdroje informácií bohatí a úspešní investori používajú pri svojich rozhodnutiach. Aké noviny čítajú, aké knihy ich najviac ovplyvnili.

Jeden z najväčších investorov všetkých čias Warren Buffett prezradil, že zo všetkých publikácií, ktoré mal možnosť prečítať ho najviac ovplyvnilo dielo, ktoré bolo napísané pred 50 rokmi. Je ním kniha John Brooksa “Business Adventures.” Warren Buffett priznáva, že túto knihu dokonca venoval pred 20 rokmi aj Bill Gatesovi, zakladateľovi spoločnosti Microsoft, ktorý na svojom blogu nedávno prehlásil: „Je to najlepšia kniha o podnikaní, akú som kedy čítal.”

„Business Adventures“ pozostáva z 12 príbehov, ktoré boli pôvodne uverejnené v časopise The New Yorker. John Brooks patril medzi stálych prispievateľov v týchto novinách a príbehy, ktoré zostavil rozoberajú podľa neho najdôležitejšie momenty, ktoré poznačili podnikateľskú kultúru v Amerike. Každá kapitola kladie dôraz na to, ako určitá historická udalosť ovplyvnila vývoj určitej firmy.

V knihe sa dočítame, aké lekcie si museli ľudia z jednotlivých prípadov pre seba zobrať, aby ich využili pre dosiahnutie úspechu. Tieto rozhodnutia zároveň vplývali na správanie spotrebiteľov.

Najpodstatnejšie lekcie knihy sa dajú zhrnúť do nasledujúcich troch častí:

1. Ak prestanete byť pozorný k zmene, doplatíte na to.

Na príklade spoločnosti Ford Motors, Brooks predkladá príklad, kedy sa automobilka rozhodla vyrobiť automobil, ktorý bude plne zodpovedať požiadavkám strednej vrstvy. Za týmto účelom spoločnosť Ford urobila hĺbkový prieskum medzi spotrebiteľmi.
Ford po vyhodnotení takto získaných údajov zo strany spotrebiteľa, sa však rozhodol vydať inou cestou, nakoľko sa nestotožnil s názorom verejnosti. Automobilka následne uviedla na trh model podľa vlastných predstáv. Pomocou marketingovej kampane začala automobilka propagovať automobil na trhu o rok skôr, ako ho na trh uviedla. Napriek tomu po spustení predaja skoro zistila, že nový výrobok spotrebiteľ odmietol a navyše mal veľké technické poruchy.

Tento poznatok dokazuje, že každá spoločnosť, ktorá chce byť úspešná na trhu, musí vnímať názory spotrebiteľa a snažiť sa splniť reálne požiadavky

2. Neúspech nie je zlá vec – akceptujte ju, poučte sa z nej a posuňte sa vpred.

Aj napriek zlyhaniu nového projektu a vytvoreniu rekordnej straty 350 miliónov dolárov, predstavitelia Fordu neprebrali za neúspech žiadnu zodpovednosť a hovorili o správnosti svojich rozhodnutí. V skutočnosti neúspech pripísali zlým rozhodnutiam spotrebiteľov.
Marketingový riaditeľ Fordu doslovne uviedol: „Na základe toho, čo spotrebitelia kupovali predošlé roky, rozhodli sme sa vytvoriť tento automobil, ktorý presne odzrkadľoval to, čo spotrebiteľ chcel. Dali sme spotrebiteľovi, čo chcel a on to neprijal. Podľa našich predpokladov nemal takto konať. Teraz chce spotrebiteľ zrazu tieto malé chrobáky. Nechápem to!” Predstavitelia Fordu rýchlo zabudli, že pri svojich rozhodnutiach v skutočnosti ignorovali signály, ktoré trh v prieskume vysielal.

Poučiť sa z vlastných chýb je jeden z najlepším spôsobov ako sa poučiť. Dáva nám to informáciu, čo musíme v budúcnosti urobiť inak.

3. Nikdy nepodceňujte dôležitosť firemnej kultúry a hodnôt.

Príslušnosť k firemnej kultúre je dôležité pre každého v spoločnosti. Pre zakladateľov, manažérov, zamestnancov a tých čo hľadajú zamestnanie. Brooks hovorí o zakladateľovi spoločnosti Xerox Joseph C. Wilsonovi, ktorý v 60. rokoch zaviedol vo svojej spoločnosti kultúru charity. Na základe tohto prístupu bola firma povinná odovzdávať časti ziskov na dobročinné aktivity. Taktiež rozšíril otvorenú personálnu politiku voči černochom v čase, kedy bola v USA segregácia.

Mať dobrú firemnú kultúru je dnes hodnotou, ktorá priťahuje kvalitných zamestnancov. Tí, ak nevidia, že firma je systémovo riadená okolo určitých princípov platných pre všetkých, nemajú pocit výnimočnosti organizácie a majú snahu ľahšie zo spoločnosti odísť.

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*