Zlato alebo striebro?

Počas uplynulých 30 dní narástla cena striebra o viac ako 50% a v porovnaní s cenami pred rokom, striebro vyletelo o viac ako 70%.  Napriek tomu, že striebro zaznamenalo obrovské zisky, v porovnaní s cenou zlata je nadalej podhodnotené.

Cena zlata pred pár dňami zaznamenala historický record, kedy prerazila hranicu 2000 dolárov za trojskú uncu. Na druhej strane striebro zostáva 20 dolárov pod historickým cenovým maximom. Znamená to, že buď je cena zlata nadhodnotená alebo cena striebra podhodnotená.

Striebro dosiahlo v minulosti dosiahlo cenu 50 dolárov až dvakrát. Prvýkrát v roku 1980 a druhýkrát v roku 2011. V technickej terminológii to znamená, že pri cene striebra je to úroveň rezistencie a je predpoklad, že ak sa raz táto hranica prerazí, cena bude pokračovať vyššie.

Druhým ukazovateľom, ktorý je potrebné sledovať je pomer ceny zlata a striebra. Teda koľko uncí striebra je treba na kúpu jednej unci zlata. V súčasnosti sa pohybujeme niekde na úrovni 73 násobok ceny unci striebra za jednu uncu zlata, pričom v marci tento pomer bol 100:1. Priemer tohto pomeru za uplynulé storočie sa pohyboval približne na úrovni 50:1. Tento druhý ukazovateľ opäť poukazuje na to , že buď sme svedkami vysokého nadhodnotenia zlata alebo vysoké podhodnotenie striebra.

 Graf. 1. Na grafe je znázornený pomer striebra a zlata pred minulotýždňovým nárastom ceny striebra (zdroj goldprice.org)

 

Geologické odhady hovoria, že na jednu uncu zlata sa v zemzkom povrchu nachádza probližne 19 uncí striebra. Pri pohľade na údaje z ťažobného priemyslu, tento pomer je na úrovni 11 uncí striebra na jednu uncu vyťaženého zlata.

Koncom 18 storočia bol pomer medzi striebrom a zlatom uzákonený v USA a vo Francúzsku na približne úrovni 15:1.

Oslabenie pozície striebra nastal keď jednotlivé štáty začali ustanovovať tzv. zlaté štandardy, teda buď zlato bol platidlom alebo peniaze boli priamo vymeniteľné za zlato a ich množstvo muselo odzrkadlovať množstvo zlata v aktívach štátu.

Striebro postupne naberalo významnú pozíciu v priemysle a predovšetkým v čase monetárnej krízy sprevádzanej zvyšovaním množstva natlačených peňazí v obehu, prichádza ku zvyšovaniu ceny zlata a striebra, pričom striebro má tendenciu zaznamenávať vyššie percentuálne nárasty ceny ako zlato.

Otázka znie, aké sú základné pravidla pri vývoji ceny zlata a striebra?

  1. Monetárna politika

Najväčší vplyv na cenu drahých kovov, ktorých ponuka je obmedzená a limitovaná, je akú monetárnu politiku vyvíjajú centrálne banky. Ak centrálne banky svojvoľne zvyšujú monetárnu bázu, teda obeh peňazí, tak dochádza nielen k nárastu množstva peňazí obehu, ale aj k znižovaniu úrokových mier. Nízke úrokové miery spôsobujú, že úspory v bankách neprinášajú zisky. Toto je jedným z vlastností držby drahých kovov, že nevyplácajú úroky. Ak teda investor má  dve alternatívy medzúrokových investícií, má vyššiu tendenciu kúpiť drahý kov, ako keď úrokové miery rastú.

Súčasná situácia je taká, že štáty pre vykrívanie výpadku príjmov, rastúcich deficitov a slabého ekonomického rastu, od roku 2008 vedú bezprecedentnú monetárnu politiku tlačenia peňazí. Úrokové miery sú poväčšine nižšie ako miera inflácie, čo spôsobuje negatívne výnosy. Predpoklad, že centrálne banky budú schopné znížiť množstvo peňazí v obehu, čo by znamenalo dramatický nárast úrokov, predraženie všetkých úverov a neschopnosť štátov financovať svoje obrovské deficit a dlhy.

  1. Dopyt po fyzickom zlate a striebre

Dominantná časť obchodu so zlatom sa nedeje cez nákup a predaj fyzického zlata, ale cez nákup a predaj zlatých certifikátov, ktoré sa vysporiadávajú finančnou hotovosťou. V čase nedôvery v monetárny system narastá snaha vlastniť fyzické drahé kovy, čo má zásadný vplyv na spotovú cenu. Napriek možnému očakávanému prepadu v priemyselnej produkcii, je možné, že striebro bude imúnne voči výkyvom. Je to spôsobené tým, že predovšetkým krajiny Európskej únie avizujú masívne investície do tzv. zelenej ekonomiky. Pôjde o investície aj do solárnych panelov, ktoré vo veľkej miere vyvolávajú dopyt po striebre.

  1. Dodávka zlata a striebra

Pomer dopytu a dodávky tiež vyznieva pre striebro veľmi priaznivo. Koronakríza spôsoboila prepad dodávok, ktorý za posledné tri roky bol z dôvodu nízkych cien striebra, poznačený prepadom produkcie, dodávok a otvárania nových ťažobných baní.

Ing. Mgr. Tomáš Taraba 

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*