Lekári zarábajú v USA aj 300 000 dolárov ročne

Sektor zdravotníctva predstavuje z pohľadu budúcnosti oblasť ekonomiky, ktorá v priemyselne rozvinutých krajinách ponúka najlepšie príležitosti pre uplatnenie sa a dosiahnutia najvyššej mzdy. Súvisí to jednak s predlžovaním veku života a tým zvýšeným náporom na služby zdravotníctva a na druhej strane to má súvis so všeobecným starnutím obyvateľstva a dopytom po zdravotníctve.

Z uverejnených údajov vyplýva, že v dekáde medzi rokmi 2016 až 2026, bude v najrozvinutejšej ekonomike sveta v USA, miera zamestnanosti v zdravotníctve rásť o 18%. Iba za uplynulý rok vytvoril sektor zdravotníctva 398 000 nových pracovných miest.
Spoločnosť Glassdoor zmapovala 9 najlukratívnejších pracovných pozícií v zdravotníctve v USA z pohľadu súčasnosti a z pohľadu výšky zárobkov.

9. Fyzioterapeut
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 6 -7 rokov.
Priemerná mzda: $55,000-$91,000 ročne.

8. Logopéd
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 6 rokov.
Priemerná mzda: $49,000-$93,000 ročne.

7. Zubný hygienik
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 2 – 6 rokov.
Priemerná mzda: $49,000-$94,000 ročne.

6. Resocializačný pracovník v prípade straty zamestnania
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 6 – 8 rokov.
Priemerná mzda: $60,000-$109,000 ročne.

5. Všeobecní lekári
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 6 – 7 rokov.
Priemerná mzda: $77,000-$120,000 ročne.

4. Špecializovaná zdravotná sestra
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 6 – 8 rokov.
Priemerná mzda: $105,000-$138,000 ročne.

3. Farmaceut
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 6 – 8 rokov.
Priemerná mzda: $113,000-$142,000 ročne.

2. Vedúci lekárne
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 6 – 8 rokov.
Priemerná mzda: $119,000-$146,000 ročne.

1. Špecialista
Roky potrebné na získanie vzdelania a povolenia pre výkon praxe: 8 rokov.
Priemerná mzda: $119,000-$303,000 ročne.

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*