EÚ rozhodla, že Taliansko musí dodaniť katolícku cirkev 5 mld EUR, lebo má nehnuteľnosti

Európsky súdny dvor v utorok rozhodol, že Taliansko bude musieť dodatočne vybrať dane od cirkvi, ktoré boli v minulosti udelené na zariadenia, v ktorých cirkev vykonáva neziskovú činnosť, ako sú školy a nemocnice. Podľa odhadov bude musieť katolícka cirkev doplatiť na daniach 4-5 mld EUR na nehnuteľnostiach, ktoré neprodukujú zisk.

Súdny spor vznikol na podnet súkromnej školy Montessori, ktorá zažalovala Taliansko za neoprávnenú finančnú pomoc pre cirkev tým, že poskytla daňovú úľavu na nehnuteľnosti. Súdny dvor prehlásil, že daňové úľavy môžu poberať iba na tie nehnuteľnosti, v ktorých sa vykonáva činnosť úplne zadarmo.

Zmyslom daňovej úľavy bolo, že katolícka cirkev disponuje veľkým množstvom kostolov a pamiatok, ktorých údržba predstavuje značné náklady pre cirkev, pričom Taliansko z nich profituje aj z pohľadu atraktivity ako krajiny vhodnej pre turizmus. Aj touto formou chcel štát kompenzovať náklady, ktoré na neproduktívnych aktívach cirkev má. Daňová úľava na nehnuteľnosti mala pomôcť predovšetkým katolíckej cirkvi kumulovať zdroje na udržiavanie a správu týchto nehnuteľností.

Odporcovia súdneho rozhodnutia argumentovali, že daňovou úľavou cirkev nezískava žiadnu podstatnú výhodu na trhu, ktorou by vytláčala z trhu iné subjekty. Montessori naopak argumentovala, že cirkev získava výhodu v prípadoch, ak v týchto zariadeniach sa vykonáva odplatná vzdelávacia činnosť, aj keď nemusí ísť o tvorbu zisku.

Európsky súdny dvor potvrdil rozhodnutie Európskej komisie, že daňová úľava pre cirkev je neprípustná a na rozdiel od komisie rozhodol, že cirkev bude musieť spätne doplatiť dane. Taliansko už v roku 2012 sa dohodlo s Európskou komisiou, že nebude spätne dane od cirkvi vyžadovať, nakoľko je to “technicky prakticky nemožné,” čo súd zrušil

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*