Banka bánk vydala varovanie pred rokom 2019

Banka pre medzinárodné zúčtovanie, ktorá slúži ako sprostredkovateľ transakcií medzi centrálnymi bankami, vydala varovanie, že normalizácia monetárnej politiky vo svete bude mať za následok výrazné výpredaje na trhoch a to už v nastávajúcich mesiacoch.

“Napätie na trhu, ktorého sme svedkami tento mesiac, nie je izolovaným javom,” povedal Claudio Borio, riaditeľ monetárneho oddelenia v banke. Podľa Boria sa treba na pokračovanie tohto javu pripraviť aj v budúcnosti a stanú sa skôr charakteristické.

Investori sa predajom akcií snažia uniknúť do bezpečia aj preto, že popri monetárnej normalizácii, kedy ECB podobne ako FED, ohlásila ukončenie program nákupu dlhopisov, zhoršujú sa aj vyhliadky pokiaľ ide o napätie medzi štátmi v oblasti obchodných taríf.

cez ktorý sa realizovala politika tlačenia peňazí, sa vo svete zhoršuje globálna obchodná vojna. Práve napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou môže mať podľa banky za následok spomalenie rastu oboch ekonomík v nastávajúcich mesiacoch. Banka pre medzinárodné zúčtovanie za osobitnú výzvu pre akciové trhy považuje politiku zvyšovania úrokových mier, pričom sa očakáva ich nárast do konca roku o ďalších 0,25 percentuálneho bodu.

Cez zvyšovanie úrokových mier a obmedzenie nákupu dlhopisov sa snažia centrálne banky znížiť svoje súvahy a vrátiť monetárnu politiku do stavu pred rokom 2008, teda do obdobia, ktoré sa nevyznačovalo tzv. “uvoľnenou monetárnou politikou,” sprevádzanou nízkymi úrokmi.

Banka pre medzinárodné zúčtovanie vidí v prvom štvrťroku 2019 zhoršenie ukazovateľov v troch hlavných oblastiach.

1. Úrokové miery

Nárast úrokových mier zvýši náklady pre požičiavanie si peňazí, čím sa zníži spotreba, ako aj sa zvýšia náklady na držbu aktív financovaných úverom. Na rok 2019 sa zo strany americkej centrálnej banky očakáva v budúcom roku zvýšenie úrokovej miery celkovo  trikrát.

2. Obchodná vojna

V piatok zverejnené údaje z Číny boli nižšie ako trhy očakávali, čím sa len zvýšila obava finančných trhov o hospodársky rast v druhej najväčšej svetovej ekonomike v budúcom roku. Aj prípadná dohoda so Spojenými štátmi o clách bude znamenať určité zvýšenie ciel a zníženie miery ekonomickej výmeny, čo negatívne bude vplývať na hospodársky rast Číny. Aj napriek dohodnutému odkladu zavedenia cieľ počas prvých troch mesiacov budúceho roka, sú pozorovatelia skeptickí, či sa podarí obom krajinám vyrokovať zásadnejšiu zmluvu.

3. Politická neistota

Tretím prvkom spôsobujúcim neistotu a tým negatívne vplývajúcim na cenu akcií je zvýšená politická neistota osobitne v dôležitých krajinách ako napríklad Francúzsko, Taliansko a rovnako neistotu spôsobuje neriadený Brexit.

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*